Przed nami Polsko - Macedońskie Forum Gospodarcze

  •  

Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Invest North Macedonia wraz z partnerami zapraszają polskich przedsiębiorców na Polsko-Macedońskie Forum Gospodarcze, które odbędzie się w Skopje już 19 listopada. Wydarzenie będzie platformą dyskusji pomiędzy przedstawicielami polskich i macedońskich firm oraz instytucji publicznych obydwu krajów.

Polsko-Macedońskie Forum Gospodarcze odbywa się przy okazji wizyty prezydenta RP Andrzeja Dudy w Skopje. Celem wydarzenia jest przekazanie informacji i wskazówek niezbędnych przy planowaniu ekspansji na rynek macedoński oraz umożliwienie bezpośrednich spotkań z macedońskimi firmami i instytucjami wsparcia biznesu. Forum skierowane jest do przedstawicieli biznesu oraz instytucji i osób, które wspierają budowanie polsko-macedońskich relacji biznesowych. W ramach forum, oprócz oficjalnych wystąpień zaplanowano spotkania B2B, które pozwolą na wzmocnienie relacji polsko-macedońskiego biznesu. Będzie to okazja do bezpośrednich rozmów z szerokim gronem potencjalnych partnerów, klientów i inwestorów, podzielenia się doświadczeniami, ale też przedstawienia konkretnych propozycji biznesowych i rozpoczęcia współpracy w zakresie handlu i inwestycji.

Macedonia jest ciągle mało znanym rynkiem dla polskich przedsiębiorców. Kraj ten, leżący w sercu Bałkanów, jest nie tylko dobrym punktem do rozpoczęcia szerszej, regionalnej ekspansji gospodarczej, ale przede wszystkim jest dobrym rynkiem do sprawdzenia swojego potencjału eksportowego. Obserwując zapotrzebowanie lokalne widzimy tu duże szanse dla firm z branży tekstylnej, spożywczej, oraz IT/ICT. Również firmy logistyczne i działające w sektorze energetycznym powinny bliżej przyjrzeć się macedońskiemu potencjałowi. Nie bez znaczenia pozostają tu duże projekty infrastrukturalne prowadzone przez rząd Macedonii Północnej.

Polsko-Macedońskie Forum Gospodarcze otwiera przed polskim biznesem nowe możliwości współpracy, oraz co szczególnie ważne na rynkach południowych, nawiązanie bezpośrednich relacji z macedońskimi podmiotami i firmami - komentuje Krzysztof Przyłucki, kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Sofii.

  •  Wróć do aktualności